reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

Aby złożyć reklamację produktu zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji REKLAMACJE PRODUKTÓW.

 

 

ZWROT PRODUKTU - 14 dni

 

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres wysyłając je na adres biuro@solution-bc.pl oraz Solution Baby Care Sp. z o.o, ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa z dopiskiem 'reklamacja'.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Aby zwrócić produkt zaloguj się do swojego konta i przejdź do sekcji ZWROTY PRODUKTÓW.

Instagram
Scoot&RidePolska
pixel